MyServer logoDomov

Základné Pravidlá

Paragraf

Pravidlo

Trest

    § 1.1     Zákaz používania hackov ako napr.: X-RAY, FLYHACK, SPEEDHACK a pod. Ban na 1 mesiac
    § 1.2     Zákaz úmyselného ničenia prírody (rozlievať vodu, lávu, používanie tnt na účely ničenia) Ban na 1 týždeň
    § 1.3     Zákaz obchádzania banu! Permaban
    § 1.4     Zákaz žiadania o unban! Warn, mute, ban na 1 týždeň
    § 1.5     Zákaz griefingu ( ničiť majetky iných, zabíjať zvieratá iných a pod.). Zákaz platí aj v prípade ak na mieste majetku poškodeného nebola res! Finančná pokuta, následne sa peniaze pripíšu na účet poškodeného
    § 1.6     Je zakázané používať pvp na obťažovanie alebo okrádanie hráčov. Finančná pokuta, následne sa peniaze pripíšu na účet poškodeného
    § 1.7     Zákaz kradnutia z cudzích bední aj v prípade, že bedne neboli locknuté. Finančná pokuta, následne sa peniaze pripíšu na účet poškodeného
    § 1.8     Zákaz písať neslušne/vulgárne na tabuľky, a taktiež vytvárania neslušných/vulgárnych stavieb ! Ban na 1 týždeň
    § 1.9     Zákaz vytvárať pasce na hráčov mimmo svojho pozemku. Finančná pokuta, následne sa peniaze pripíšu na účet poškodeného
  § 1.10   Zákaz vlastniť viac ako 1 účet na serveri. Warn, zmazaním účtu, ban

Admin Team

Paragraf

Pravidlo

Trest

   § 2.1    A-Team nezodpovedá za stratu majetku hráča v prípade ak zomrel v hre, avšak nie zavinením druhého hráča, v prípade ak sa dvaja hráči na pvp dohodli. V takom prípade má hráč zakázané si pýtať svoj stratený/ukradnutý majetok od A-Teamu naspäť ! ------
   § 2.2    Zákaz žiadania o creative, zmenu počasia alebo času v hre, a taktiež o pridanie člena do A-Teamu. V prípade náboru do A-Teamu prosím kontaktovať sa cez našu web stránku www.projectnemesis.eu ------
   § 2.3    Zákaz nadávať na A-Team, urážať a neposlúchať A-Team ! Permaban
   § 2.4    Zákaz žiadať A-Team o rôzne herné predmety !! Warn, mute, ban na 1 týždeň

Chat

Paragraf

Pravidlo

Trest

§ 3.1 Nenadávať a neurážať ostatných hráčov Warn, mute, ban na 1 mesiac
§ 3.2 Zákaz reklám Warn, mute
§ 3.3 Zákaz zbytočných hádok a provokácie hráčov Warn, mute
§ 3.4 Zákaz spamovania Mute

Discord

Paragraf

Pravidlo

Trest

§ 4.1 Je zakázané nadávať (vyjadrovať sa vulgárne a neslušne) a urážať iných či už písomne alebo ústne Ban z discord
§ 4.2 Je zákázané spamovať Ban z discord
§ 4.3 Aj na discorde treba rešpektovať A-Team Ban z discord
§ 4.4 Zákaz reklám Ban z discord